info@kveta.cz

Telefon +420603275080

Výroba

Vývoj produktů - 2017-2021

Naše společnost začala s vývojem těchto typů produktů v roce 2017, na základě požadavků ze strany architektů a investorů do prémiových komerčních i privátních prostor jsme vyvinuli interně pracovní technologické postupy pro zajištění dodání kvalitního dřevěného umyvadla. V návaznosti na tyto atypické projekty jsme v roce 2020 investovali svůj čas do zefektivnění výrobních procesů s udržením špickové kvality i ve větších výrobních sérii. V roce 2021 jsme vyvinuli speciální postupy jak při přípravě polotovaru, tak následného obrobení tvaru i zajištění speciální povrchové úpravy, která je vhodná pro použití v koupelnách. Na základě tohoto vývoje jsme začali s dodávkami široké veřejnosti v roce 2021 díky naším partnerům ze strany nábytkářských firem a truhlářů. V letošním roce pracujeme na uvedení těchto produktů i do sítě koupelnových studií a dalších partnerských prodejen. Také pro vás připravujeme v roce 2022 e-shop pro ještě jednodušší nákup těchto výrobků ze strany koncových zákazníků a rozšíření produktových řad.

Tím, že naše produkty dodáváme i testujeme již 5 let, můžeme na naše výrobky dávat rozšířenou záruku 5 let na všechny typy produktů.

Materiály používané pro výrobu dřevěného umyvadla

Pro výrobu používáme přírodní materiály - masivní dřevěné dílce a překližkové desky, které si připravujeme u nás ve firmě na truhlárně. Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními dodavateli, kteří nám dodávají řezivo ve formě fošen a prken, desek, z kterých u nás vyrábíme polotovary opracováním, slepením a následným obrobením na moderních CNC strojích do výsledného požadovaného tvaru. Tuzemské dřeviny, které zpracováváme standardně jsou zejména dub, evropský ořech, jasan, javor, třešeň. Importované dřeviny jsou zejména americký ořech, americká třešeň, iroko, cedr, wenge zebrano. V sériové výrobě našich produktů jsou nejoblíbenějšími materiály právě dub, jasan a americký ořech, které vyrábíme v sériích. Pro ostatní používané dřeviny je typické použití pro výrobu na zakázku speciálních umyvadel na základě požadavku zákazníka.

Z důvodu použití těchto výrobků v koupelnových prostorech, kde se vyskytuje voda, vlhkost, připravujeme polotovar v celé fázi výroby tak, aby bylo zamezeno dalšímu nežádoucímu pohybu/"pracování" materiálu v interiéru, naše materiály a produkty jsou v celém procesu výroby příšně měřeny a kontrolovány fyzikální vlastnosti materiálu, zejména vlhkost vstupního materiálu a dále vlkost a vnitřní struktura dřeva. Jednotlivé materiály jsou odlišné, každý potřebuje svůj speciální postup přípravy - kde používáme různé metody, např. stabilizace dřeva pro vyplnění vzduchových pórů uvnitř dřevin pomocí pryskyřice, tepelné ošetření dřeva, a další.

Výroba na CNC strojích tvaru umyvadla

Následně po přípravě dřevěného polotovaru jsou tyto dílce obráběny na moderních CNC strojích - soustruhy a 5-osé frézy. Díky těmto technologiím jsme schopni efektivně a přesně vyrobit požadovaný dílec z hlediska tvaru a rozměrů. Naš strojní výrobní zařízení nám dává možnost výroby až v maximálních rozměrech 160 cm v průměru pro soustružená (kulatá) umyvadla a v rozměru až 600 cm pro oválná/frézovaná umyvadla. Výška/hloubka umyvadel je maximální až 40 cm, nicméně z pratických důvodů je většina řady vyráběna s výškou/hloubkou 15-20 cm. Ikdyž tyto technicky největší možné vyrobitelné rozměry nejsou ve standardních dodávkách využívaný, jsme rádi, že tyto technologie máme zejména pro větší atypické celky. Naš standardní řada vychází z ustálených rozměrů, které jsou používání pro keramická a kamená umyvadla, tzn. pro kulaté jsou naše výrobky v rozměrech cca 40-50 cm v průměru, pro oválná umyvadla je to obvykle 60x50 cm.

Po vyrobení požadovaného tvaru jsou naše výrobky broušeny ručně na dílně našimi truhláři pro zajištění perfektního povrchu na který se následně nanáší lak. Po obroušení probíhá kontrola před předáním výrobků na lakovnu pro finální povrchovou úpravu speciálním lakem pro použití v koupelnách.

Povrchová úprava

Nabízíme více povrchových úprav našich výrobků - zejména olejování a lakování. Olejování s sebou přináší nutnost obnovovat povrchovou úpravu každé 2 roky. Více mezi našimi zákazníky je oblíbená úprava lakováním, kdy již není nutné povrch jakkoliv upravovat i po delší době - kromě standardní údržby produktů z hlediska čištění.

Odeslání hotového výrobku

Před expedicí finálních výrobků jsou zkontrolovány ve smyslu požadavků z objednávky na tvar, materiál. Kontrolujeme také kvalitu povrchové úpravy a celého výrobku. Po dokončení výstupní kvalitativní kontroly jsou výrobky zabaleny pro přepravu, přiložené materiály s návodem na instalaci do interiéru a údržbu.